top of page

המורה כשחקן

או: איך להפוך כל שיעור למופע מרתק

שכלול כישורי ההוראה בעזרת טכניקות מעולם התיאטרון:
דמות - עבודה על דמות המורה. 
טקסט - ארגון חומר הלימוד בצורה מרתקת. 
תפאורה - עיצוב סביבת הלימוד כתפאורה המייצרת אוירה. 
אפקטים תיאטרליים - אמצעי לימוד ההופכים שיעור לחוויה. 

ההרצאה משלבת הדגמות והפעלת הקהל ומתאימה לאנשי חינוך, לחדרי מורים ולימי היערכות.

bottom of page