מופעי תרבות והרצאות ייחודיים להיכלי תרבות, ספריות, חדרי מורים וקתדרות