אורחי דין

תכנית העוסקת בבית-דין לבעיות המעסיקות בני נוער (הערוץ הראשון).