top of page

דרמה ישראלית

סדרת הרצאות על הדיאלוג בין התיאטרון למציאות הישראלית.

הרצאת מבוא - התיאטרון כמשקף הלכי הרוח, תהליכים חברתיים ואירועים היסטוריים.

 

"הדיבוק ממוסקבה" - הסיפור הלא ייאמן על הקמת התיאטרון העברי הראשון בעיצומה של המהפכה הרוסית.

("הדיבוק")

 

"גיבור משלנו" - הולדת הגיבור הישראלי בתיאטרון.

("הוא הלך בשדות", "בערבות הנגב")

"לזכור ולשכוח" - היחס המשתנה לשואה במחזאות הישראלית.

("בעלת הארמון", "גטו" ועוד)

"רחוק מכאן" - פיוט ופנטזיה בתיאטרון של שנות השישים.

(אלתרמן, ניסים אלוני)

"היאוש נעשה יותר נוח" - יצירתו של חנוך לוין.

 

"בלי מסכות" - התיאטרון התיעודי  של שנות ה70. על התיאטרון של יהושע סובול  ונולה צ'לטון.

("קריזה", "מה אני חושב על המלחמה" ועוד)

 

"טרגדיה ישראלית" - התיאטרון הישראלי בעקבות מלחמת יום הכיפורים.

("גורודיש", "צ'רלי קצ'רלי", "נומה עמק" ועוד)

 

"תיאטרון כהלכה" -  התיאטרון כזירת עימות על הזהות היהודית והישראלית.

 ("פליישר", "שיינדלה" "מקווה", "תיקון חצות" ועוד)

 

"מה חדש בתיאטרון?" - דיון ברפרטואר של התיאטרונים הפועלים כיום בארץ.

ההרצאות משלבות קטעי וידאו נדירים.

ניתן לבחור גם הרצאות בודדות מתוך הסדרה.

bottom of page